Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht

info@bewustspectrum.nl

Klachten

 

Bewust Spectrum is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Dit resulteert zich in jaarlijkse scholing en kwaliteitssystemen. Tevens staat Bewust Spectrum geregistreerd bij het RBCZ en valt onder het tuchtrecht van TCZ. Onderstaand aanvullende informatie en de werkwijze rondom een eventuele klacht. 

 

Ontevreden? Bij Bewust Spectrum lossen we dit graag gezamenlijk in goed vertrouwen op. 

 

Welke stappen kun je zetten? 

 

  • Praat hierover met uw therapeut.

Dit kunt je zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. Je kunt je vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut. De therapeut kan aanvullende informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Tevens is het voor de therapeut belangrijk om aanvullende informatie en/of feedback te krijgen. Vervolgens is het de intentie om tot een gezamenlijke oplossing en erkenning te komen. Mocht de klik ontbreken, wordt er gekeken naar een mogelijke doorverwijzing. 

 

  • Als je er samen niet uitkomt, kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NVPA

De beroepsvereniging bespreekt met je de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk en het NVPA respecteert je privacy.   • Klacht indienen

Wanneer je desondanks een klacht wilt indienen, kun je het klachten-informatieformulier invullen. Zie onderstaande link: https://nvpa.org/klacht-indienen